اطلاعات در زمینه تحصیل در اسکاتلند برای دانشجویان بین المللی

تحصیل در اسکاتلند

اطلاعات درباره بورس تحصیلی ، رتبه بندی دانشگاه ها در اسکاتلند برای دانشجویان بین المللی و اروپایی

تحصیل در اسکاتلند

:کمک هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی در اسکاتلند

برای کشورهای مشترک المنافع میباشد   Commonwealth Scholarship Fellowship Plan

 برای همه دانشگاه ها و دوره های تحصیلی  را شامل میشود Chevening Scholarships

برای دانشجویان آمریکایی که قصد تحصیل در دورههای کارشناسی در دانشگاههای اسکاتلند را دارند Fulbright Awards

برای دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در دورههای علمی را دارند Royal Society Grants 

 برای دانشجویان کانادایی، چینی ،هندی و آمریکایی  قصد تحصیل در دورههای کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا را دارند Saltire Scholarships 

 برای دانشجویان آمریکا و آفریقا که قصد تحصیل در دورههای کارشناسی ارشد را دارند Tullow Scholarships

شهریه دانشگاههای اسکاتلند

دانشجویان بین المللی غیر اروپایی: که ملزم به پرداخت شهریه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشند

دانشجویان اروپایی مقطع کارشناسی که قصد تحصیل در اسکاتلند را دارند شهریه آنها توسط آژانس دانشجویی اسکاتلند پرداخت میشود

دانشجویان اروپایی مقطع کارشناسی ارشد که شهریه آنها با نرخ مشخص توسط موسسات مربوطه پرداخت میشود

رتبه بندی دانشگاههای اسکاتلند

Rank

Name

1

University of St Andrews

2

University of Dundee

3

University of Glasgow

4

University of Edinburgh

5

Heriot-Watt University

6

University of Stirling

7

University of Aberdeen

8

University of Strathclyde

9

Abertay University

10

Robert Gordon University

11

Edinburgh Napier University

12

Glasgow Caledonian University

13

Queen Margaret University

14

University of the West of Scotland

15

The University of the Highlands and Islands

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool