خدمات ویژه دانشگاهای بریتانیا برای دانشجویان بین المللی

خدمات ویژه برای درخواست پذیرش ازدانشگاه های انگلستان

تضمین دریافت پیشنهاد از یکی از دانشگاه های برتر انگلستان

خدمات ویژه

درخواست برای دانشگاه های انگلستان فرآیندی وقت گیر و پیچیده است به خصوص برای کسانی که زبان انگلیسی زبان مادری آنها نباشد 

 استفاده ازخدمات حق بیمه و مشاوره رایگان برای دانشجویان ،فرصت پیشنهاد از سوی یکی از دانشگاه های بریتانیا را برای آنها فراهم میکند 

:  این خدمات شامل موارد زیر است

 

Premium Services

تماس با ما

 .هزینه خدمات حق بیمه ۳۴۰پوند

برای اطلاعات بیشتر  ترتیب مشاوره رایگان خود

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool