آزمون زبان انگلیسی زبان برای ویزای بریتانیا

:آزمون زبان انگلیسی برای ویزای بریتانیا به دو صورت شکل میگیرد

آزمون گفتاری

این آزمون بر روری مهارتهای گفتاری  زیان انگلیسی تمرکز دارد که مهارت حرف زدن و گوش دادن ارزیابی میشود

کتاب آزمون گفتاری زبان انگلیسی در اکثر کشورها قابل دسترس میباشد و دانشجویان میتوانند با خرید این کتاب تمامی اطلاعات مربوط به این آزمون را کسب کنند

آزمون مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی

 در این آزمون مهارتهای حرف زدن ،گوش دادن ،نوشتن و خواندن مورد ارزیابی قرار میگیرد

آزمون زبان انگلیسی در ۱۲۰ دانشگاه و کالج انگلستان شناخته شده است

  از طریق تماس با ما میتوانید آزمون زبان انگلیسی خود را انجام دهید

تحصیل در انگلستان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham