اطلاعات آزمون زبان انگلیسی برای ویزای بریتانیا

آزمون زبان انگلیسی

بهبود مهارت زبان انگلیسی خود برای ویزای انگلستان

آزمون زبان انگلیسی زبان برای ویزای بریتانیا

:آزمون زبان انگلیسی برای ویزای بریتانیا به دو صورت شکل میگیرد

آزمون گفتاری

این آزمون بر روری مهارتهای گفتاری  زیان انگلیسی تمرکز دارد که مهارت حرف زدن و گوش دادن ارزیابی میشود

کتاب آزمون گفتاری زبان انگلیسی در اکثر کشورها قابل دسترس میباشد و دانشجویان میتوانند با خرید این کتاب تمامی اطلاعات مربوط به این آزمون را کسب کنند

آزمون مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی

 در این آزمون مهارتهای حرف زدن ،گوش دادن ،نوشتن و خواندن مورد ارزیابی قرار میگیرد

آزمون زبان انگلیسی در ۱۲۰ دانشگاه و کالج انگلستان شناخته شده است

  از طریق تماس با ما میتوانید آزمون زبان انگلیسی خود را انجام دهید

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool