درباره ما SI-UK در مورد تیم

SI-UK تیم

تماس با مشاورین و تیم آیلس ما برای پیوستن به یکی از دانشگاه های برتر انگلستان

درباره تیم SI-UK

SI-UK PhD Services

Orion Judge

مدیر

 محل تولد: لندن ،انگلستان

سابقه علمی فارغ اتحصیل از دانشگاه یورک ،مک مستر، ویلفرید اوریر

اوراین بیش از ۱۲ سال در زمینه آموزش بین المللی فعالیت داشته است وهمچنین در توریج آموزش و پرورش در انگلستان و شورای آموزش بریتانیا نیز فعالیت داشته است اوراین مدیریت تمامی فعالیتهای جهانی دفاتر، برنامه ریزی استراتژی وبازاریابی  را بر عهده دارد


SI-UK PhD Services

Dwayne Gallagher

مدیر

محل تولد: تورنتو ،کانادا

سابقه علمی: فارغ التحصیل از دانشگاه تورنتو

دوعین بعد ازاتمام دوره تحصیلی خود بیش از ۲۰ در انگلستان ،اروپا وجنوب شرقی آسیا در زمینه آموزش و تحصیل بین- المللی فعالیت داشته است.دوعین فعالیت های بسیاری در زمینه تحصیلی داشته است و همچنین با دانشگاهها و سازمانهای دولتی انگلستان در زمینه تحصیل همکاری داشته است .دوعین مسئولیت نظارت برمدیریت دفاتر جهانی را بر عهده دارد 


SI-UK PhD Services

Vicki Fox

مدیر

محل تولد: شهر کنت انگلستان

سابقه علمی:فارغ التحصیل ازدانشگاه لافبورو

 ویکی فارغ التحصیل در رشته مدیریت و رشته کامپیوتراز دانشگاه لافبوروانگلستان است. ویکی فاکس بعنوان یکی از مدیران دفتر لندن میباشد و تمامی درخواست کنندگانی که قصد تحصیل دردانشگاههای انگلیستان را دارند مشاوره و پشتیبانی تحصیلی مینماید. ویکی فاکس مسئولیت قسمت بازاریابی وتوسعه تکنولوژی این موسسه را بر عهده دارد

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool