SI-UK مرکز آماده سازی آیلتس

مرکز دوره های آمادگی آیلتس

دوره های آمادگی آیلتس در لندن و منچستر

دوره های آموزشی اختصاصی آیلتس برای دانشجویان بین المللی که مایل به بهبود نمره برای ورود به دانشگاه انگلیس، برای اشتغال یا مهاجرت هستند، مناسب هستند

برای اطلاعات بیشتر همین امروز اقدام کنید

London Course Schedule

درباره آیلتس

SI-UK ثبت نام برای کلاس های آماده سازی آیلس در لاگوس توسط کارکنان مجرب

 برای اطلاعات بیشتر
 
IELTS at SI-UK

ثبت نام دوره های آیلتس

ثبت نام برای کلاس های آماده سازی آیلس با آزمون تمرینی آیلس

 برای اطلاعات بیشتر

Register for IELTS classes

دوره های آزمایشی رایگان آیلتس

آزمون آزمایشی رایگان آیلس و مشاوره رایگان تحصیلی با مشاورین مجرب

 برای اطلاعات بیشتر
 
IELTS practice test

درباره آیلتس

آیلس چیست؟

کسب اطلاعات بیشتر در مورد زبان انگلیسی، آیلس علمی و آیلس عمومی

 برای اطلاعات بیشتر
 
IELTS at SI-UK

مراکز آزمون آیلتس در لندن

 میتوانید تاریخ آزمون آیلس خود را در مراکز متعدد آیلس در لندن انتخاب کنید

 برای اطلاعات بیشتر

Studying in the UK

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool