SI-UK مشخصات موسسه های آموزشی

SI-UK مشخصات موسسه های آموزشی

دوره های تحصیلی، کالج ودانشگاه ها و خدمات ما در انگلستان

مشخصات دانشگاه های انگلستان

ارائه لیست کامل دانشگاههای انگلستان در تمامی مقاطع تحصیلی

UK University Profiles

دانشگاه های انگلستان

راهنمای کامل ما در بیش از ۱۲۰ دانشگاههای انگلستان ،به شما در بهترین تصمیم برای آینده خود کمک خواهد کرد. اطلاعات بیشتر در مورد دوره ها، رتبه بندی، گزینه های محل اقامت ، بورسیه ها 

برای اطلاعات بیشتر

UK Pathways and Foundation

 خط سیر انگلستان

برنامه مسیر و پایه و اساس ،به دانش آموزان برای بهبود جنبه های خاصی از مجموعه ای از مهارت های خود از پیش از تحصیل در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد کمک میکند. اطلاعات در مورد گزینه های مختلف در دسترس برای دانشجویان بین المللی

برای اطلاعات بیشتر

 
UK Language Schools

دوره های آموزش زبان

  IELTS یافتن بهترین مدارس زبان در انگلستان با راهنمایی ما وبهبود مهارت های زبان انگلیسی خود با خدمات 

برای اطلاعات بیشتر

UK Pathways and Foundation

کالج های انگلستان

اطلاعات بیشتر در مورد کالج های انگلستان   

برای اطلاعات بیشتر

UK Boarding Schools

مدارس شبانه روزی در انگلستان

تحصیل در مدارس شبانه روزی در انگلستان  

برای اطلاعات بیشتر

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool