SI-UK خدمات و پشتیبانی رایگان

خدمات و پشتیبانی رایگان

ترتیب مشاوره رایگان خود

خدمات پشتیبانی

 تمامی خدمات ما برای دانش آموزان بین المللی رایگان میباشد

استفاده از خدمات ما شانس شما را در انتخاب اول دانشگاههار مورد نظرتان دد بریتانیا بالا میبرد 

.مشاوران ما دهها هزار نفر از دانش آموزان را در پذیرش دانشگاه ها و کالج های بریتانیا پشتیبانی نموده اند 

:خدمات ما شامل

 • مشاوره ۴۰ دقیقه رایگان با یک متخصص دانشگاه در دفتر ما و یا از طریق اسکایپ
 • ما به شما لیستی از دانشگاه های توصیه شده ارائه میدهیم
 • یاری به شما در زمینه  فرم درخواست
 • یاری به شما در ارسال بیانیه شخصی
 • مشاوره در مورد مدارک مورد نیاز
 • مشاوره در مورد برنامه های کاربردی کمک هزینه تحصیلی
 • مشاوره در مورد ارائه قبولی
 • پشتیبانی در سراسر دوره خود را تا زمان فارغ التحصیلی

اطلاعات بیشتر در مورد خدمات حق بیمه دیدار با ما همین امروز

ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool