دوره های آمادگی آیلتس در لندن

درباره آیلس

اطلاعات بیشتر در مورد آزمون آیلتس

مرکز آمادگی دوره های آیلتس

 IELTS درباره

سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی آزمون ،آزمونی برای ارزیابی سطح زبان انگلیسی میباشد

:تست آیلتس شامل ۴ بخش میباشد

 • نوشتن
 • گوش دادن
 • خواندن
 • صحبت كردن

از زمان معرفی آزمون زبان انگلیسی در سال ۱۹۸۹، آمادگی آیلتس تبدیل به یکی از برترین آزمون ارزیابی زبان انگلیسی شد و در بیش از ۸۰۰۰ دانشگاه و سازمانهای مهاجرتی مورد استفاده واقع شد. روشهای تست آیلتس بر توانایی مهارتهای زبان انگلیسی در زندگی  روزمره تمرکز دارد. دو نوع مختلف از آزمون وجود دارد

 • آیلتس علمی - برای کسانی که مایل به تحصیل در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد میباشند
 • آیلتس عمومی - تمرکز بر روی مکالمه زبان انگلیسی ، مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان ,استخدام، آموزش یا برنامه های حرفه ای دارد.

.مدت اعتبار مدرک آیلتس به دو سال میباشد

 :مقیاس های آیلتس

 

نمره

مهارت

نمای کلی مهارت

باند ۹  کاربر متخصص  چنین کاربری بطور کامل تسلط عملیاتی به زبان دارد:مناسب، دقیق، صحیح با درک کامل زبان
باند ۸  کاربران بسیار خوب چنین کاربری بطور کامل تسلط عملیاتی به زبان دارد با گهگاهی اشتباه بی قاعده و نا مناسب. در وضعیت نا آشنا ممکن است درک اشتباه رخ دهد. بحث های کامل را بخوبی اداره می کند.
باند ۷ کاربران خوب این کاربر تسلط عملیاتی به زبان دارد، اگرچه در برخی موقعیت ها با اشتباهات و عدم درک درست همراه است. بطور کلی پیچیدگی زبان را بخوبی اداره می کند و استدلال مفصل را درک می نماید.
باند۶ کاربران شایسته این کاربر بطور کلی علیرغم برخی اشتباهات و عدم درک مناسب، تسلط موثر به زبان دارد . بطور متوسط قادر است زبان پیجیده را استفاده و درک نماید،  به خصوص در وضعیت های مشابه.
باند ۵ کاربران متوسط این کاربرتسلط جز جز به زبان دارد، در اکثر موقعیت ها ازپس معنی کلی بر می آید، اگرچه محتمل است که اشتباهات زیادی را بنماید. می بایست قادر باشد تا ارتباطات پایه ای و اساسی در رشته مربوطه اداره نماید.
باند ۴ کاربر محدود در مورد این کاربر، شایستگی اساسی به موقعیت های مشابه محدود است. ضمنا در فهمیدن و بیان نمودن مشکل مکرر دارد. قادر نیست از زبان پیچیده استفاده نماید
باند۳ کاربران بسیار محدود  در موقعیت های خیلی آشنا فقط معانی کلی را می رساند و درک می کند. به طور مکرر در ارتباطات وقفه رخ می دهد
باند ۲ کاربران متناوب برای این کاربر برقراری هیچ ارتباط واقعی ممکن نیست بجز اساسی ترین اطلاعات با استفاده از کلمات مجزا و منفرد یا فرمول هایی کوتاه در موقعیت های آشنا و برای برطرف نمودن نیازهای فوری. در فهمیدن صحبت و نگارش انگلیسی مشکل زیادی دارد.
باند ۱ غیر کاربر  بطور اساسی هیچ توانایی در استفاده از زبان بجز چند کلمه مجزا و منفرد ندارد.
باند ۱ کاربران  صفر  مبادرت به آزمون ننموده است: هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نداده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آیلتس همین امروز تماس بگیرید

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool