خدمات آکسبریج

خدمات آکسبریج

درخواست برای بهترین دانشگاه انگلستان ، ویرایش بیانیه شخصی و تمرین مصاحبه ساختگی

خدمات آکسبریج

.دانشگاه های انگلستان ۱۰ در لیست دانشگاه های برتر دنیاست درخواست برای دانشگاه های انگلستان کمی دشوار است ولی با استفاده از خدمات آکسبریج  میتوانید موفق به پذیرش برای یکی از دانشگاه های انگلستان شوید

  ما خدمات آکسبریج خود را برای یاری دانشجویان برای پذیرش دانشگاه ها گسترش داده ایم وشما را در درخواست پذیرش دانشگاه یاری کنیم 

ترتیب مشاوره رایگان در مورد مراحل درخواست ثبت نام

برنامه های کاربردی برای دانشگاه های تحت نظر آکسبریج

موسسه ما توانسته صدها دانشجویان بین المللی را در پذیرش دانشگاه های انگلستان یاری کند. مشاورین آکسبریج و آکسفورد دانشجویان را در تمامی مراحل پذیرش یاری میکنند

مشاوره اولیه -

SI-UK Oxbridge Service

.مشاوره در مورد اهداف شما برای تحصیل در انگلستان و واجد شرایط بودن برای خدمات آکسبریج رایگان میباشد


ارسال درخواست

SI-UK Oxbridge Service

ارسال بهترین مقاله علمی شما و تکمیل مقالات شما و ارسال آنها


بیانیه شخصی

SI-UK Oxbridge Service

.بیانیه شخصی شما در مصاحبه دانشگاهی بسیار مهم است . نمرات بالا برای قبولی درمصاحبه شما کافی نیست و برای همین نوشتن بیانه صریح نقش بسزایی در قبولی درخواست شما ایفا میکند


انتخاب کالج

SI-UK Oxbridge Service

انتخاب درست دانشگاه نقش مهمی در موفقیت شما درپذیرش دانشگاه دارد و انتخاب رشته تحصیلی نشاندهنده علاقه شما در رشته تحصیلی است.برای همین منظور ما شما را در انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه مورد علاقه تان پشتیبانی میکینم

تمرین مصاحبه

SI-UK Oxbridge Service

.مصاحبه آکسبریج کمی دشوار است ودارای سوألات پیجیده ای میباشد مصاحبه ای که ما برای شما در نظر گرفته ایم تشابه زیادی به مصاحبه آکسبریج دارد 

.مدت زمان این مصاحبه ۳۰ دقیقه میباشد


ملاقات با ما

هزینه خدمات آکسبریج برای دانشجویان مقطع کارشناسی ۵۸۰ پوند و کارشناسی ارشد ۱۲۰۰پوند میباشد

 دیدن نمایید oxbridge@studyin-uk.com برای اطلاعات بیشتر از وب سایت

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool