مدارک مورد نیاز برای درخواست دانشگاه های انگلستان

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای درخواست پذیرش دانشگاه های انگلستان

 مدارک مورد نیاز 

مشاوره رایگان با مشاورین ما شما را در تکمیل کردن مدارک مورد نیاز برای درخواست پذیرش دانشگاهی یاری میکند

   :مدارک مورد نیاز

 • کپی پاسپورت و ویزا
 • ریز نمرات 
 • مدرک فارغ التحصیلی
 • مدرک زبان شامل  آیلس، تافل و
 • بیانیه شخصی 
 • نامه مرجع
 • رزومه

 :مدارک اضافی برای انواع مقاطع تحصیلی

:کارشناسی ارشد

 • مدرک فارغ التحصیلی - مدرک کارشناسی

:دکترا

 • مدرک فارغ التحصیلی-مدرک کارشناسی ارشد
 • یشنهاد پژوهش

مدارک قبلی متعلق به آموزش انگلستان

 • نامه ویزای شما توسط دانشگاه انگلستان
 • نامه تاییده ثبت نام از سوی دانشگاه
 • ویزای قبلی انگلستان

بیانیه شخصی 

:بیانیه شخصی بهترین مدرک برای نمایش پیش زمینه تحصیلی شما است و باید شامل موارد زیر باشد

 • معرفی خود و اهدافتان
 • نمای کلی علمی و علایق خود 
 • نمای کلی تجربه کاری
 • خلاصه ای از اهدافتان از تحصیل در این رشته
 • ابراز اراده خود برای تحصیل در این رشته 

کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نوشتن بیانیه شخصی خود اینجا ویرایش بیانیه شخصی رایگان میباشد

نامه مرجع 

مراجع معمولأ نوشته هایی هستند مه از قبل طراحی شده اند مراجع بیشتر در مورد دیدگاه های شما صحبت میکنند و عملکرد دانشجویان را در کلاسها وسمینارها بررسی میکنند بیشتر مراجع نباید علمی باشد ولی برای تحصیل مراجع علمی الزامیست

مواردی که باید در نظر داشته باشد

 • انتخاب داور مناسب
 • چاپ  بر روی شرکت های رسمی و یا سربرگ دانشگاه
 • توضیح رابطه بین خود و داور
 • اطمینان از به پایان رساندن دوره خود
 • امضاء
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool