خدمات پذیرش تحصیلی SI-UK

تیم مشاورین ما به دانشجویان در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های برتر انگلستان کمک کرده و دانشجویان میتوانند با خدمات ویژه ،خخدمات آکسبریج خدمات پزشکی و خدمات هنر ما در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود در انگلستان تحصیل کنند

دوره های تحصیلی پرطرفدار دانشگاه های انگلستان

کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته های تحصیلی پرطرفدار دانشگاه های انگلستان و انتخاب رشته تحصیلی مورد علاقه خود از بین ۸۰۰۰۰ رشته تحصیلی دانشگاه های انگلستان

مشخصات دانشگاه ، کالج و مراکز آموزش زبان انگیسی انگلستان

کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های تحصیلی ، رتبه بندی دانشگاه و رشته های تحصیلی ، بورسهای تحصیلی، کمک هزین های تحصیلی و اقامت دانشجویی در انگلستان و ایرلند

گزینه های تحصیلی

موسسه ما با همکاری با دانشگاه های انگلستان دانشجویان را در درخواست در تمامیمقاطع تحصیلی و انتخاب صحیح رشته تحصیلی و دانشگاه مورد دلخواه در انگلستان پشتیبانی می کند

The Global Reach of SI-UK

تحصیل در انگلستان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham