SI-UK اخباربه روز دانشگاه های بریتانیا توسط

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

SI-UK اخبار

لندن بهترین شهردانشجویی جهان

9 May 2018

لندن بهترین شهردانشجویی جهان معرفی شد

Read more

سه دانشگاه برترانگلستان برای نوآوری

2 May 2018

رتبه بندی دانشگاهی رویترز برای فن آوری و نوآوری

Read more

Whatuni Student Choice Awards برنده جایزه Loughborough

20 April 2018

شد Whatuni Student Choice Awards برنده جایزه Loughborough

Read more

لندن برترین شهر تحصیلی جهان

13 April 2018

لندن به عنوان بهترین شه تحصیلی جهان توسط تحصیلات عالی دانشگاه  معرفی شد  

Read more

برای سال ۲۰۱۸ Whatuni دانشگاه های منتخب

10 April 2018

  برای سال ۲۰۱۸ Whatuni دانشگاه های منتخب

Read more
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool