شرایط ورود آکسبریج برای دانشجویان بین المللی

شرایط ورود آکسبریج

اطلاعات در مورد ثبت نام آکسبریج برای دانشجویان بین المللی

شرایط ورود آکسبریج

آکسفورد یا کمبریج

 آزمون های دانشگاه های آکسبریج  بسیار دشوار میباشد و دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه های آکسبریج باید دو سوأل مهم را پاسخ دهند

  • در چه رشته تحصیلی میخواهند تحصیل کنند؟
  • در کدام دانشگاه میخواهند تحصیل کنند؟

آخرین مهلت ثبت نام برای دانشگاه های آکسبریج تا ۱۵ اکتبر میباشد

شرایط ورود برای مقطع کارشناسی برای دانشگاه های آکسبریج

- دانشگاه آکسفورد

برای تمامی رشته های تحصیلینمرات بالا

 نمره کل دانشجویان بین المللی ۴۰-۳۸ ونمره بالا در رشته تحصیلی مورد نظر ۷-۶

- دانشگاه کمبریج

 برای تمامی رشته های تحصیلی ( AAA-A*A*A*)نمرات بالا

نمره کل دانشجویان بین المللی ۴۱-۴۰ ونمره بالا در رشته تحصیلی مورد نظر ۷۷۶

بیانیه شخصی آکسبریج

بیانیه شخصی از موارد مهم در دانشگاه های آکسبریج و مصاحبه شخصی شما محسوب میشود و داشتن بیانیه شخصی قوی در ورود برایدانشگاه های آکسبریج کمک بسزایی دارد

سیستم آموزشی

سیستم آموزشی آکسبریج سیستمی خاص میباشد و تمامی مدرسان آکسبریج افرادی تحصیل کرده و با تجربه محسوب میشوند 

آزمون ورودی برای دانشگاهای آکسبریج در مقایسه با دانشگاه های دیگر انگلستان کمی دشوار میباشد 

مشاوره در زمینه آکسبریج

کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد. ترتیب مشاوره رایگان خود

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool