پرسش و جواب  در مورد آکسبریج

پرسش و جواب در مورد آکسبریج

پاسخ سوالات خود در مورد تحصیل در آکسبریج

پرسش و جواب  در مورد آکسبریج

 در زیر سوالات متداول مربوط به آکسبریج را مشاهده میکنید کسب اطلاعات بیشتردر مورد تحصیل درآکسبریج با مشاوره رایگان

نمراتورود بهآکسبریج به چه صورت میباشد؟

نمرات بالا در دروس پایه واساسی

آیا میتوانم هم برای کمبریج و هم برای آکسفورد درخواست پذیرش کنم؟

خیر.برای تحصیل در دوره های دانشگاهی چنین چیزی امکانپذیر نمیباشد

کدامیک رشته تحصیلی چشم انداز مناسبی برای من در آینده دارد

رشته های اقتصاد و رشته های مدیریت از رشته هایپرطرفدار این دانشگاهها میباشد

آیا انتخاب  دانشگاه در آکسفورد وکمبریج مهم است؟ بله، چون بعضی از دانشگاههای  آکسفورد وکمبریج دانشجویان بین المللی بیشتری را ثبت نام میکنند

هزینه های  تحصیلی دردانشگاه های آکسفورد وکمبریج به چه صورت است؟

اکثر دوره های کارشناسی برای دانشجویان اروپایی ۹۰۰۰ پوند وبرای دانشجویان بین المللی ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ پوند میباشد و دوره های پزشکی گرانتر هستند

 به چه صورت است ؟ هزینه های  تحصیلی دردانشگاه های 

هزینه ها با دیگر دانشگاه های آکسفورد وکمبریج یکسان میباشد

هزینه تحصیل دردانشکده مدیریت به چه صورت است؟۶۴۲۰۰پوند

برای ورود به دانشگا های آکسفورد وکمبریج انجام مصاحبه ضروری است؟ بله

مدارک مورد نیاز برای مصاحبه کدامند ؟بیانیه شخصی و نمرات بالا 

نمره آیلس مورد نیاز برای آکسبریج به چه صورت میباشد؟حداقل آیلس مورد نیاز 7.0 میباشد

آخرین مهلت ثبت نام برای آکسبریج و آکسفورد جه زمان میباشد؟ 15اکتبر

موارد بالا در درخواست پذیرش تحصیلی در دانشگاه های آکسبریج و آکسفورد مهم میباشند؟ بله

  ورود من به دانشگا های آکسفورد وکمبریج را تضمین میکند؟ SI-UK آیا 

متاسفانه خیر،ولی در تمامی مراحل درخواست پذیرش ازدانشگاه های آکسبریج و آکسفورد شما را یاری میکنیم

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool