گمارش درآکسبریج

گمارش آکسبریج

گمارش درآکسبریج

در اینجا به مجموعه ای از دانشجویان بین المللی  که با استفاده از خدمات آکسبریج ما توانسته اند به دانشگاه آکسبریج انگلستان راه یابند، اشاره میکنیم

 

Omaar Singh, India, University College London

 .سپاسگذارم SI-UK من صادقانه از

در رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری پذیرش بگیرم UCL توانستم از دانشگاه SI-UK من توسط

 

Xiaoyu Chen, China, London School of Economics

به من کمک کرد تا اهدافم را برآورده سازم و در حال حاضر دانشجوی یکی از دانشگاه های برتر دنیا هستم SI-UK

  برای پشتیبانی و یاری در تمام مراحل تحصیل و شخصی سپاسگذارم SI-UK من از

 

Yash Hamlai, India, University College London

   سپاسگذارم UCL برای حمایت و پشتیبانی من برای پذیرش از دانشگاه SI-UK من از 

 

NameUniversityCourse
R MIHARA Oxford PhD Oriental Studies
A KARIYA Oxford MSc Modern Japanese Studies
R NINOMIYA Oxford MA Politics
J TURAPOV Oxford Foundations of Diplomacy
H FUKAMACHI Oxford MBA
A TAKAHASHI NOUH Oxford MSc Biodiversity, Conservation and Management
K TOMONO Oxford MSc Chemical Biology
I GJUZI Cambridge BA Architecture
J ABE Cambridge LLM
S AMANO Cambridge LLM
C OTSUKA (TAKAHASHI) Cambridge MPhil Education
D ZHU Cambridge MBA
T KATO Imperial MSc Transport
Y KANO Imperial MBA
N MATSUMOTO Imperial MSc Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology
M KIHARA Imperial Master of Public Health
C SHAN Imperial MSc Finance
N TANG LSE BSc in Philosophy, Politics and Economics
T HARANOU LSE MSc in Public Management and Governance
M HATAYAMA LSE MSc Local Economic Development
M TAKEUCHI LSE MSc Economics
H KATAYAMA LSE MPA
Y KANG LSE MSc Political Theory
T MIZOGUCHI LSE LLM
H HOSHIRO LSE MSc Economics
T TANAKA LSE MPA
R OSUKA KCL BA War Studies
H SENOO KCL MA Child Studies
H JAIN KCL MSc Environmental Monitoring, Modelling & Management
M OKUMURA KCL MA Human Resources Management & Organisational Analysis
J ZHANG KCL BA Film Studies
R KOBEYSSI KCL BSc Business Management
T ISHIDA UCL LLM
DH ZHONG UCL BSc Mathematics and Physics
Y SANO UCL MSc Development Administration & Planning
T UCHISAKA UCL MA Philosophy, Politics and Economics of Health
R GOTO UCL LLM
Y HAMLAI UCL BSc Economics
University of Oxford University of Oxford

University of Oxford

Name Course
R MIHARA PhD Oriental Studies
A KARIYA MSc Modern Japanese Studies
R NINOMIYA MA Politics
J TURAPOV Foundations of Diplomacy
H FUKAMACHI MBA
A TAKAHASHI NOUH MSc Biodiversity, Conservation and Management
K TOMONO MSc Chemical Biology
University of Oxford University of Oxford

University of Cambridge

Name Course
I GJUZI BA Architecture
J ABE LLM
S AMANO LLM
C OTSUKA (TAKAHASHI) MPhil Education
D ZHU MBA
University of Oxford University of Oxford

Imperial College London

Name Course
T KATO MSc Transport
Y KANO MBA
N MATSUMOTO MSc Scientific, Technical and Medical Translation with Translation Technology
M KIHARA Master of Public Health
C SHAN MSc Finance
University of Oxford University of Oxford

London School of Economics

Name Course
N TANG BSc in Philosophy, Politics and Economics
T HARANOU MSc in Public Management and Governance
M HATAYAMA MSc Local Economic Development
M TAKEUCHI MSc Economics
H KATAYAMA MPA
Y KANG MSc Political Theory
T MIZOGUCHI LLM
H HOSHIRO MSc Economics
T TANAKA MPA
University of Oxford University of Oxford

King's College London

Name Course
R OSUKA BA War Studies
H SENOO MA Child Studies
H JAIN MSc Environmental Monitoring, Modelling & Management
M OKUMURA MA Human Resources Management & Organisational Analysis
J ZHANG BA Film Studies
R KOBEYSSI BSc Business Management
University of Oxford University of Oxford

University College London

Name Course
T ISHIDA LLM
DH ZHONG BSc Mathematics and Physics
Y SANO MSc Development Administration & Planning
T UCHISAKA MA Philosophy, Politics and Economics of Health
R GOTO LLM
Y HAMLAI BSc Economics

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool