دانشگاههای برتر انگلستان  در رشته حسابداری و مالی در سال ۲۰۱۶

دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری

دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری ومدیریت مالی در سال ۲۰۱۶

 دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری و مدیریت مالی در سال ۲۰۱۶

رشته های حسابداری و مالی برای دانشجویانی که قصد تحصیل در رشته های مدیریت مالی،حسابداری و مدیریت عملیات را دارند طراحی شده است

 درخواست برای رشته حسابداری ومدیرت مالی

 ما میتوانیم شما را در درخواست پذیرش برای رشته حسابداری و مدیریت مالی در دانشگاههای انگلستان با  ترتیب مشاوره رایگان خود و یا از طریق اسکایپ یاری کنیم

 دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری و مدیریت مالی در سال ۲۰۱۶

 

Rank University Location
1 University of Leeds Leeds, England
2 University of Warwick Coventry, England
3 Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland
4 City, University of London London, England
5 University of Bath Bath, England
6 Loughborough University Loughborough, England
7 University of Strathclyde Glasgow, Scotland
8 Lancaster University Lancaster, England
9 University of Reading Reading, England
10 University of Nottingham Nottingham, England

Source: 2017 Guardian rankings
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool