دانشگاههای برتر انگلستان  در رشته حسابداری و مالی در سال ۲۰۱۶

دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری

دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری ومدیریت مالی در سال ۲۰۱۶

 دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری و مدیریت مالی در سال ۲۰۱۶

رشته های حسابداری و مالی برای دانشجویانی که قصد تحصیل در رشته های مدیریت مالی،حسابداری و مدیریت عملیات را دارند طراحی شده است

 درخواست برای رشته حسابداری ومدیرت مالی

 ما میتوانیم شما را در درخواست پذیرش برای رشته حسابداری و مدیریت مالی در دانشگاههای انگلستان با  ترتیب مشاوره رایگان خود و یا از طریق اسکایپ یاری کنیم

 دانشگاههای برتر انگلستان در رشته حسابداری و مدیریت مالی در سال ۲۰۱۶

 

Rank University Location
1 University of Leeds Leeds, England
2 Loughborough University Loughborough, England
3 University of Warwick Coventry, England
4 Nottingham Trent University Nottingham, England
5 University of Bath Bath, England
6 University of Glasgow Glasgow, UK
7 London South Bank University London, England
8 University of Derby Derby, England
9 University of East Anglia Norwich, England
10 University of Buckingham Buckingham, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool