در لیست دانشگاه های برتر جهان در سال ۲۰۱۸ Oxford و Cambridge دانشگاه

6 September 2017

دانشگاه اکسفورد و کمبریج در لیست رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان در سال ۲۰۱۸ قرار گرفتند

دانشگاه آکسفورد همچنان جایگاه خود را بعنوان برترین دانشگاه انگلستان حفظ کرده و این در حالیست که دانشگاه کمبریج از رتبه چهارم به رتبه دوم تغییر رتبه داده است

 

:دیگر دانشگاه های برتر انگلستان عبارتند از

Imperial College London (هشتمین دانشگاه برتر انگلستان)

 University College London, (شانزدهمین دانشگاه برتر انگلستان)

London School of Economics and Political Science (بیست و پنجمین دانشگاه برتر انگلستان)

 university of Edinburgh, (بیست و هفتمین دانشگاه برتر انگلستان)

 King's College London, (سی و ششمین دانشگاه برتر انگلستان)

 

  با استفاده از خدمات آکسبریج ما میتوانید دریکی از  برترین دانشگاه های انگلستان را دارید

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

 رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا در سال ۲۰۱۸

 • University of Oxford
 • University of Cambridge
 • California Institute of Technology
 • Stanford University
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Harvard University
 • Princeton University
 • Imperial College London
 • University of Chicago
 • ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology / University of Pennsylvania

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham