برای رزرو کردن آزمون آیلتس خود با ما تماس بگیرید 

 مراکز آزمون آیلتس در لندن 

Eurocentres Lee Green

21 Meadowcourt Road
London
SE3 9EU
United Kingdom
Tel: 020 8297 1488
Fax: 020 8318 9057
Email: lee-info@eurocentres.com

IELTS Administrator
Middlesex University

The Burroughs
Hendon
London
NW4 4BT
North London
United Kingdom
Tel: 020 8411 5335
Email: ielts@mdx.ac.uk

IELTS Administrator
Southwark College

The Cut
London
SE1 8LE
United Kingdom
Tel: 020 7815 1608
Fax: 020 7261 1301
Email: ielts@southwark.ac.uk

IELTS Test Centre
University of Westminster

Room 254
309 Regent Street
London W1B 2UW
Tel: +44 (0)20 7911 5000/ask for IELTS Testing
Fax: +44 (0)20 7915 5492
Email: ielts@wmin.ac.uk

IELTS Administrator
International House
16 Stukeley Street
Covent Garden
London
WC2B 5LQ
Tel: 44 20 7611 2410
Fax: 44 20 7117 4179
Email: ielts@ihlondon.co.uk

IELTS Administrator
Ealing, Hammersmith and West London College

Gunnersbury Lane
Acton
London
W3 8EA
Tel: 08000 344 015
Email: ielts@wlc.ac.uk

تحصیل در انگلستان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham