مراکز تست آیلتس در لندن

برای رزرو کردن آزمون آیلتس خود با ما تماس بگیرید 

 مراکز آزمون آیلتس در لندن 

Eurocentres Lee Green

21 Meadowcourt Road
London
SE3 9EU
United Kingdom
Tel: 020 8297 1488
Fax: 020 8318 9057
Email: lee-info@eurocentres.com

IELTS Administrator
Middlesex University

The Burroughs
Hendon
London
NW4 4BT
North London
United Kingdom
Tel: 020 8411 5335
Email: ielts@mdx.ac.uk

IELTS Administrator
Southwark College

The Cut
London
SE1 8LE
United Kingdom
Tel: 020 7815 1608
Fax: 020 7261 1301
Email: ielts@southwark.ac.uk

IELTS Test Centre
University of Westminster

Room 254
309 Regent Street
London W1B 2UW
Tel: +44 (0)20 7911 5000/ask for IELTS Testing
Fax: +44 (0)20 7915 5492
Email: ielts@wmin.ac.uk

IELTS Administrator
International House
16 Stukeley Street
Covent Garden
London
WC2B 5LQ
Tel: 44 20 7611 2410
Fax: 44 20 7117 4179
Email: ielts@ihlondon.co.uk

IELTS Administrator
Ealing, Hammersmith and West London College

Gunnersbury Lane
Acton
London
W3 8EA
Tel: 08000 344 015
Email: ielts@wlc.ac.uk

تحصیل در انگلستان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham