دوره و هزینه آیلتس

دوره آیلتس در لندن

انخاب کلاس های خصوصی ،گروهی و فشرده و انتخاب روزهای کلاس خود

مرکز آمادگی آیلتس 

دوره و هزینه آیلتس  

.تمام هزینه های ثبت نام رایگان میباشد

ثبت نام رایگان

۲۱ ساعت ( ۷ جلسه) ۳۶۰ پوند
۳۰ ساعت ( ۱۰ جلسه) ۴۶۰ پوند
۴۵ ساعت (۱۵ جلسه) ۶۶۰ پوند
۶۰ ساعت ( ۲۰جلسه) ۸۲۰ پوند

:ساعات کلاس های آیلتس به شرح زیر میباشد  

 •  دوشنبه :۵-۸ عصر 
 •  سه شنبه: ۵-۸ عصر نگارش دانشگاهی
 •  چهارشنبه: ۵-۸ عصر
 •  دوشنبه:۱۱-۲ بعد از ظهر
 •  شنبه: ۳-۶ بعد از ظهر
 •  شنبه: ۳-۶ بعد از ظهر
 •  یکشنبه: ۱۱- ۲ بعد از ظهر

دورههای خصوصی آیلتس

۱۰ ساعت - ۵۰۰ پوند
۲۰ ساعت - ۹۵۰ پوند
۳۰ ساعت - ۱۳۵۰ پوند

چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم؟

 :در لندن را دارید IELTS اگر شما علاقه مند به ثبت به کلاس های 

ترتیب مشاوره رایگان آیلس 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool