کلاسهای آیلس آکادمی در انگلستان

آیلس آکادمیک

با گذراندن آکادمی آیلس میتوانید به میزان سطح مورد نیاز آیلس برای ورود به دانشگاه های انگلستان دست یابید

 آیلس آکادمیک و یا علمی  در لندن 

آیلس آکادمیک چیست ؟ 

 آیلس علمی بر مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در یادگیری آموزش عالی تمرکز دارد

آیلس علمی برای چه کسانی است ؟

آیلس علمی برای کسانی که مایل به تحصیل در یک دانشگاه انگلیسی یا پیوستن به یک موسسه آموزش عالی را دارند میباشد 

تفاوت بین  آموزش آیلتس آکادمیک و عمومی 

 امتحان آیلس

آیلس آکادمی

 • 3 متون طولانی است
 • مربوط به مواد موجود در کتاب های دانشگاهی مختلف در کالج و یا سطح دانشگاه .

 آیلس عمومی

 • .سه بخش خواندن قسمت نخست دارای ۲ بخش  که شامل ۲-۳ متن کوچکتر است
 • کوچکتر و ساده تر از اکادمیک خواندن.

 امتحان نوشتن آیلس

 آیلس آکادمی

 • خلاصه نمودار ۱۵۰ کلمه
 • ساده نویسی ۲۵۰ کلمه

 آیلس عمومی

 • نامه نگاری ۱۵۰ کلمه
 • ساده نویسی ۲۵۰ کلمه

چگونه می توانیم  در زمینه آیلس به ما کمک کنیم؟

ترتیب مشاوره رایگان آیلس خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Liverpool