مدارس شبانه روزی در انگلستان

مدارس شبانه روزی در انگلستان

هزینه های مدرسه شبانه روزی ، مکان و اطلاعات برای والدینی که مایل به فرستادن فرزند خود به یک مدرسه شبانه روزی درانگلستان هستند

مدارس شبانه روزی در انگلستان

ورود به مدارس شبانه روزی در انگلستان راهیست برای آماده شدن تحصیل در دانشگاههای انگلستان در مقطع کارشناسی و تطبیق سریع دانشجویان با محیط آموزشی انگلستان

با تحصیل درمدارس شبانه روزی در انگلستان میتوانید با کسب نمرات بالا برای دانشگاههای برتر انگلستان درخواست کرده ودردوره تحصیلی مورد علاقه خود تحصیل کنید

خدماتمدارس شبانه روزی

مدارس شبانه روزی خدمات

SI-UK تضمین فرزند شما در یکی از مدارس شبانه روزی در انگلستان با استفاده ازخدمات مدارس شبانه روزی

هزینه هایمدارس شبانه روزی در انگلستان

هزینه سالانهمدارس شبانه روزی در انگلستان بین ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ پوند میباشند و این مدارس دارای امکانات و تجهیزات رفاهی بهداشتی میباشند

برای دانش آموزانی که با خانواده خود زندگی میکنند و نمیخواهند در مدارس زندگی کنند ۱۲۰۰۰ پوند میباشد

چرا باید در مدارس شبانه روزی انگلستان تحصیل کنید؟

تحصیل در مدارس شبانه روزی که محیطی امن و منظم همراه با معلمان با تجربه است که دانش آموزان با توجه به استعدادهای بالقوه خود میتوانندخود را آماده تحصیل دانشگاه های انگلستان کنند

در کدامیک از مدارس شبانه روزی درانگلستان میتوانید تحصیل کنید؟

میتواند به شما کمک کند ؟SI-UK  چگونه 

ترتیب مشاوره رایگان خود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدارس شبانه روزی در انگلستان

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool