مدارس شبانه روزی انگلستان

مدارس شبانه روزی در انگلستان

اطلاعات بیشتر برای تحصیل در مدارس شبانه روزی درانگلستان

مدارس شبانه روزی انگلستان

تحصیل در مدرسه شبانه روزی انگلستان 
دلیل انتخاب والدین برای تحصیل فرزندان خود در مدارس شبانه روزی در بریتانیا یادگیری  فرهنگ، زبان، تفریحات، سنت های آشپزی و فضا میباشد  و قبل از ورود فرزندان خود به دانشگاه ، مهارت زبان انگلیسی آنها بهبود یافته و از آشنایی کامل در زمینه مطالعه و زندگی در بریتانیا لذت می برند.شماورین ما میتوانند به شما در پیدا کردن محل مناسب مدرسه با راهنمایی و پشتیبانی حرفه ای انجام دهند

اطمینان حاصل کنید که فرزندتان یک مکان در یک مدرسه شبانه روزی بریتانیا را با یک مربیگری، راهنمایی و آموزش با خدمات مدرسه شبانه روزی تضمین کند.  

 اطلاعات بیشتر در مورد مدارس شبانه روزی در انگلستان 

مدارس شبانه روزی بریتانیا مدارک بین المللی را برای دانشجویان بین المللی بسیار باهوش و منظم در نظر می گیرند و دانش آموزان از بهترین کارکنان آموزشی کشور ، امکانات موسیقی، هنری و ورزشی بهره مند میشوند. دانش آموزان با یادگیری زبان انگلیسی در خانه و محیط انگلیسی برای تحصیل و کار در هر جای دنیا ظاهر خواهند شد.

A-Level

هزینه مدارس شبانه روزی
هزینه های برای مدارس شبانه روزی بریتانیا از ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ پوند در هر سال برای هر دانش آمز محاسبه می شود. هزینه آن می تواند به اندازه ۱۲۰۰۰ پوند در روز برای دانش آموزانی باشد که با والدین یا سرپرست خود زندگیمی کنند صورت گیرد .

 لیست مدارس شبانه روزی در انگلستان

Bredon School
Ellesmere College
Farringtons School
King's College Taunton
Langley School
Morton Hall Girls School
Oswestry School
Padworth College
Rendcomb College
Rishworth School
St Bees
St Christopher School
St James Senior Boys School
Warminster School 

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر  مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما در لندن و یا منچستر

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool