خدمات ویزای دانشجویی برای دانشجویان بین المللی

خدمات ویزای دانشجویی

SI-UK درخواست ویزا برای انگلستان توسط

خدمات ویزا برای دانشجویان بین المللی

:پیشنهادات ویزای دانشجویی ما به دانشجویان

:خدمات ویزای ما

  • ویزا دانشجویی برای ورود به انگلیس
  • تمدید ویزای دانشجویان در انگلستان
  • ویزای توریستی برای دانشجویان

.تمام اقدامات و خدمات ما در زمینه ویزا  قانونی و مطابق با ایین نامه انگلیس میباشد

خدمات

استاندارد

خدمات حق بیمه

هزینه خدمات

پوند ۴۵۰

۶۵۰پوند

تمامی مشاوره ها

سرویس سریع  ۱ روزه ویزا

N/A

تکمیل وبررسی مدارک مورد نیاز

هزینه خدمات

مشمول

N/A

 هزینه پست  به مرکز ویزا انگلیس  

 :هزینه پرداخت برای ویزا ومهاجرت به ۲ صورت میباشد 

درخواست در داخل انگلیس۴۲۲  پوند

 درخواست از خارج انگلیس ۳۲۲ پوند

 

خدمات درخواست ویزا

:مراحل درخواست ویزا به شرح زیر است

ارائه چک لیست برای اسناد و مدارک لازم - 
ثبت نام و پرداخت -
تکمیل و ارسال فرم درخواست آنلاین خود به مرکز ویزا انگلیس -
رزرو وقت ملاقات برای مدارک ارسال شده به مرکز ویزا -
برقراری ارتباط با ویزای انگلستان و مهاجرت از طرف شما -
دریافت ویزا -

انواع ویزای دانشجویی انگلستان

:انواع ویزای دانشجویی انگلیس

چه کسانی متوانند اقدام کنند؟

Tier 4 ویزای 

برای این نوع از ویزا  دانشجویان سنین ۴-۱۷ سال میتوانند اقدام کنند ولی برای سنسن ۴-۱۵ باید  با هزینه شخصی خود وارد انگلیس شوند

بازدید کننده استاندارد

سنین ۱۷ سال به بالا میتوانند برای  ویزا ی ۶ ماهه اقدام کنند و  تعویض ویزا به دیگر ویزا  فقط از طریق اقدام ویزا  از کشور خودشان امکان دارد

عمومی

سنین ۱۶ سال به با میتوانند برای این ویزا درخواست کنند

تحصیل کوتاه مدت

کسانی که قصد تحصیل کوتاه مدت  و یا اموزش دورهای زبان  را دارند میتوانند برای این ویزا اقدام کنندو برای سنین ۱۸ سال به بالا میباشد و به مدت ۶ ماه تا ۱۱ ماه  است 

.خدمات ویزا ما شامل برای خانواده ، ویزا کار، ویزا شهروندان اروپایی  واتباع انگلیسی نیز میباشد

ترتیب مشاوره رایگان

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool