شادترین دانشجویان انگلستان

13 June 2017

از شادترین دانشجویان انگلستان شناخته شدند Belfast دانشجویان دانشگاه 

:از دیگر دانشگاه های انگلستان که میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه بیش از ۹۴ ٪ است عبارتند از

 Brighton

Coventry

Wolverhampton

Swansea

SI-UK  ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

 

 لیست دانشگاه های برتر انگلستان از لحاظ رضایت دانشجویان

 1. Belfast
 2. Brighton
 3. Coventry 
 4. Wolverhampton
 5. Swansea
 6. Leeds
 7. Aberystwyth
 8. Birmingham
 9. Bristol

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool
 • Study at University of Birmingham