اخبار دانشگاه های بریتانیا

رتبه بندی جهانی دانشگاه های انگلستان

6 March 2019

  سیزده دانشگاه در لیست ۴۸ دانشگاه برتر جهان قرار دارند QS World University یر اساس رتبه بندی

:دانشگاه های برتر انگلستان برای رشته های تحصیلی عبارتند از

University of Oxford   برترین برای رشته های ادبیات انگلیسی، جغرافیا و باستان شناسی در جهان

- Cambridge  برترین برای رشته آناتومی در جهان

Loughborough University  برترین برای رشته های آموزشی در جهان

The Royal College of Art  برترین برای رشته هنر و طراحی

University College London    برترین برای رشته معماری و آموزش و پرورش

 - London School of Economics   برترین برای رشته سیاست اجتماعی

 - King's College London  برترین برای رشته پرستاری

 - University of Sussex  رشته مطالعات توسعه 

.اگر قصد تحصیل در یکی از دانشگاه های انگلستان را دارید ، تیم مشاورین ما شما را در انتخاب  رشته تحصیلی  مورد علاقه خود از ۵۰ رشته تحصیلی مختلف پشتیبانی میکنند 

ترتیب مشاوره رایگان در یکی از دفاتر ما در لندن و یا منچستر

:دانشگاه های ویژه این بخش

 • University of Sussex
 • University of Cambridge
 • University of Oxford
 • Loughborough University
 • Royal College of Art
 • University College London
 • London School of Economics
 • King's College London

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at University of Liverpool