دانشگاه های برتر انگلستان بر اساس رضایت دانشجویان

21 August 2017

 University of Buckingham

 University of St Andrews 

 Royal Veterinary College

این رتبه بندی بر اساس کیفیت آموزش ،سطح خدمات و سرویس دانشگاه و کارکنان و میزان یادگیری دانشجویان میباشد

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

  دانشگاه های برتر انگلستان بر اساس بالا بودن میزان رضایت دانشجویان

 

      University of Buckingham ۹۴٪

      Royal Veterinary College ۹۴٪

      University of St Andrews ۹۴٪

      Harper Adams University ۹۳٪

      London Institute of Banking and Finance ۹۲٪

      Loughborough University ۹۲٪

      St Mary's University College, Belfast ۹۲٪

      Aberystwyth University ۹۱٪

      Lancaster University ۹۱٪

      Leeds College of Art ۹۱٪

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham