مدرن ترین دانشگاه انگلستان در راهنمای تایمز ۲۰۱۸ Nottingham دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

مدرن ترین دانشگاه انگلستان در راهنمای تایمز ۲۰۱۸ Nottingham دانشگاه

26 September 2017

مدرن ترین دانشگاه انگلستان در راهنمای تایمز ۲۰۱۸ معرفی شد Nottingham Trent University

این دانشگاه به دلیل رضایت قوی دانشجویان، کیفیت آموزش، تجربه دانشجویان و همکاری آن با کارفرمایان در راهنمای رتبه بندی دانشگاهی انگلیس در سال ۲۰۱۸  در رده هفتم قرار دارد

   برای سال ۲۰۱۸ نیز شده است Times Higher Education Awards این دانشگاه نامزد 

 

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool