City University و دانشگاه LSE  دستمزد فارغ التحصیلان

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

City University و دانشگاه LSE دستمزد فارغ التحصیلان

17 July 2017

:طبق آخرین آمار سایت ارزیابی حقوق و دستمزد فارغ التحصیلان دانشگاه های انگلستان ، فارغ التحصیلان دانشگاه های زیر از بالاترین حقوق و دستمزد برخوردارند و این دانشگاه های عبارتند از

London School of Economics

 City University London

میزان حقوق فارغ التحصیلان این دو دانشگاه ۳۸۰۰۰ - ۳۶۰۰۰ پوند میباشد

   رتبه سوم و چهارم در این لسیت را دارند Cambridge و Oxford دانشگاه 

 .بالاترین حقوق و دستمزد برای رشته اقتصاد  به مبلغ ۳۳۰۰۰ پوند در سال و رشته مهندسی ۲۸۰۰۰ پوند میباشد

 این در نظرسنجی ۲۴۰۰ از فارغ التحصیلان است که در کمتر از ۲ سال فارغ التحصیل شده  اند وتجربه کاری ندارند

 

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool