برترین چشم انداز حرفه ای برای دانشجویانImperial دانشگاه

اخبار دانشگاه های انگلستان

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های انگلستان و

برترین چشم انداز حرفه ای برای دانشجویانImperial دانشگاه

19 July 2017

 برترین دانشگاه از نظر چشم انداز حرفه ای معرفی شد Imperial College London

فارغ التحصیلان دانشگاه های نام برده میتوانند ۶ ماه بعد از اتمام دوره تحصیلشان در رشته مربوطه خود مشغول بکار شوند

 

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

 دانشگاه های برتر انگلستان برای چشم اندازهای حرفه ای

 1. Imperial College London
 2. University of Cambridge
 3. University of Sussex
 4. King’s College London
 5. University College London
 6. University of Bath
 7. University of Birmingham
 8. Loughborough University
 9. London School of Economics
 10. University of Oxford

فارغ التحصیلان دانشگاه های نام برده میتوانند ۶ ماه بعد از اتمام دوره تحصیلشان در رشته مربوطه خود مشغول بکار شوند

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Liverpool