پلی است برای ورود شما به دانشگاهای انگلستان SI-UK

دیدگاه ما

پلی است برای ورود به دانشگاهای انگلستان SI-UK

SI-UK چشم انداز

پلی است برای ورود به دانشگاهای بریتانیا SI-UK

SI-UK

تحصیل در انگلستان ارزشمندترین تجربه برای آینده جوانان میباشد و ما در این تجربه مهم با شما هستیم 

 سیستم آموزشی دانشگاههای انگلستان دارای استانداردهای جهانی میباشند و انگلستان یکی از مقصدهای تحصیلی پرطرفدار برای دانشجویان بین المللی میباشد 

 مراحل ورود به دانشگاههای انگلستان وانتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی شاید کمی دشوار باشد برای ما شما را در این مسیر مشاوره و پشتیبانی میکنیم

ما معتقدیم که دانشجویان بین المللی برای تحصیل در دانشگاههای انگلستان نیاز به مشاوره قابل اعتماد دارند 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool