پلی است برای ورود  شما به دانشگاهای انگلیس SI-UK

تصور ما

پلی است برای ورود به دانشگاهای انگلیس SI-UK

SI-UK چشم انداز

پلی است برای ورود به دانشگاهای انگلیس SI-UK

SI-UK

تحصیل در انگلیس ارزشمندترین تجربه برای جوانان میباشد  و ما شما را در این تجربه جدید یاری خواهیم کرد

 سیستم آموزشی و دانشگاههای انگلستان دارای استانداردهای آموزش جهانی میباشند و  همچنین انگلستان از دانشجویان بین المللی که مشتاق به تحصیل در انگلیس هستند استقبال میکنند 

مراحل ورود به دانشگاههای انگلیستان وانتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی شاید کمی دشوار باشد برای همین شما نیاز به راهنمایی و مشاوره در این زمینه را دارید

ما معتقدیم که دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در دانشگاههای انگلستان را دارند باید از مشاوره قابل اعتماد برخوردار شوند 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool