دفاتر جهانی

دفاتر جهانی

SI-UK پشتیبانی تحصیلی

 دفاتر جهانی 

ما به عنوان یک نماینده رسمی از دانشگاه های انگلستان که به استانداردهای انگلستان عمل می کنند، دانش آموزان با همان خدمات با کیفیت بالا و پشتیبانی از هر کجا که در جهان هستند، تضمین می شوند. ما در کنار موسسات آموزشی خدمات رایگان در اختیار شما قرار داده و تمامی خدمات مشاوره تخصصی ما رایگان میباشد . هدف اصلی  مطابقت با اولویت های فردی هر دانش آموز با نیازهای و الزامات خاص هر موسسه آموزشی است. موسسه ما با دانشگاه های معتبرانگلستان همکاری می کند  تا دانشجویان با مشاوران آموزشی ما بتوانند در دانشگاه مورد دلخواه خود در انگلستان تحصیل کنند

 

. تماSI-UK Global Offices

برای دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در دانشگاههای انگستان را دارند SI-UK مشاوره رایگان با 

.دفاتر جهانی ما، شما را در تمامی مراحل درخواست پذیرش برای دانشگاههای انگلستان یاری میکنند

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool