Sunderland دوره های تحصیلی جدید دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

Sunderland دوره های تحصیلی جدید دانشگاه

25 January 2019

.دانشگاه ساندرلند در لندن دوره های تحصیلی جدیدی را از سپتامبر ۲۰۱۹ ارائه خواهد کرد

دانشگاه ساندرلند در لندن واقع در قناری کاناری، قلب مهمترین مرکز مالی اروپا، اکنون بیش از ۲۰۰۰ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد از سراسر جهان را در اختیار دارد. این محوطه دارای آموزش و پرورش کلاس جهانی و امکانات و زیرساخت های پیشرفته ای است که تجربه  تازه ای را برای دانشجویی فراهم می سازد

 :دوره های جدی دانشگاه ساندرلند عبازتند از

کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و نوآوری -
کارشناسی ارشد مدیریت مهمانداری -
مهندسی مکانیک - 
 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه -

  ،را دارید Sunderland اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود در یکی از دفاتر ما در لندن و یا منچستر

:دانشگاه های ویژه این بخش

  • University of Sunderland
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool