در مقطع دکترا Lincoln تحصیل دردانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

در مقطع دکترا Lincoln تحصیل دردانشگاه

13 February 2017

سرمایه گذاری نیم ملیون پوندی برای دانشجویان دکترا انجام میدهد University of Lincoln

:در مقطع دکترا عبارتند از Lincoln رشته های موجود در دانشگاه

کشاورزی -

صنایع غذایی -

بازرگانی بین المللی -

بازرگانی -

اقتصاد -

دانشگاه بودجه لازم برای دانشجویان در زمینه تحقیقات در پروژه های خاص را نیز فراهم میکند

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه لینکلن  جزء تحقیقات برتر بریتانیا بشمار می رود

: را دارید Lincolnاگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool