در مقطع دکترا Lincoln تحصیل دردانشگاه

13 February 2017

سرمایه گذاری نیم ملیون پوندی برای دانشجویان دکترا انجام میدهد University of Lincoln

:در مقطع دکترا عبارتند از Lincoln رشته های موجود در دانشگاه

کشاورزی -

صنایع غذایی -

بازرگانی بین المللی -

بازرگانی -

اقتصاد -

دانشگاه بودجه لازم برای دانشجویان در زمینه تحقیقات در پروژه های خاص را نیز فراهم میکند

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه لینکلن  جزء تحقیقات برتر بریتانیا بشمار می رود

: را دارید Lincolnاگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham