دانشگاه ناتینگهام ترنت

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

دانشگاه ناتینگهام ترنت "دانشگاه سال" بر اساس آموزش عالی تایمز

4 December 2017

 دانشگاه سال ۲۰۱۷ معرفی شد Nottingham Trent University 

 دانشگاه ناتینگهام ترنت جایگاه خود را از ۳۴ به ۱۹ در راهنمای دانشگاهی گاردین ۲۰۱۸  تغصصر داده است که یکی از بزرگترین جهش های هر دانشگاه میباشد

 

:اگر قصد تحصیل در دانشگاه ناتینگهام ترنت را دارید 

ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool