دوره های تحصیلی جدید  Essex

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

دوره های تحصیلی جدید Essex

28 February 2019

 .دوره های دانشگاهی جدیدی را برای دانشجویان ارائه می دهد Essex 

courses at the University

.تکمیل سال تحصیلی می تواند مزایای بیشتری از قبیل افزایش مهارت های حرفه ای ، اعمال دانش آکادمیک در محل کار و آماده شدن برای حرفه آینده خود داشته باشد

:دوره های جدید عبارتند از

 - BA History

- BA History and Criminology

- Department of Literature

 - Flim and Theatre Studies (BA Film and Creative Writing and BA English and Comparative Literature)

(NSS 2018) .دانشگاه اسکس در لیست ۱۵ دانشگاه برتر انگلستان در رشته های عمومی برای رضایت کامل دانشجویان قرار دارد

  ، در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد هستید Essex اگر شما علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد تحصیل در

   هم اکنون SI-UK  مشاوره رایگان با تیم مشاورین 

:دانشگاه های ویژه این بخش

  • University of Essex
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool