Essex دوره های جدید دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

Essex دوره های جدید دانشگاه

4 August 2017

 دوره های جدید برای اکتبر ۲۰۱۷ ارائه میکند University of Essex

:عبارتند از Essex دوره های جدید دانشگاه 

 دوره های کارشناسی ارشد  شامل دوره های علوم سیاست در وزارت امور خارجه -

کارشناسی ارشد علوم ورزش در دانشکده ورزشی -

تجارت بین المللی و قانون دریایی در دانشکده حقوق -

 دوره کارشناسی زبان های مدرن -

 

 شده است THELMA برنده جایزه Essex دانشگاه 

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool