Essex دوره های جدید دانشگاه

4 August 2017

 دوره های جدید برای اکتبر ۲۰۱۷ ارائه میکند University of Essex

:عبارتند از Essex دوره های جدید دانشگاه 

 دوره های کارشناسی ارشد  شامل دوره های علوم سیاست در وزارت امور خارجه -

کارشناسی ارشد علوم ورزش در دانشکده ورزشی -

تجارت بین المللی و قانون دریایی در دانشکده حقوق -

 دوره کارشناسی زبان های مدرن -

 

 شده است THELMA برنده جایزه Essex دانشگاه 

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham