دوره های کارشناسی ارشد اقتصاد ومدیریت مالی در دانشگاه برونل

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

دوره های کارشناسی ارشد اقتصاد ومدیریت مالی در دانشگاه برونل

12 September 2016

 

 دوره های کارشناسی ارشد مدیریت مالی و اقتصاد برای دانشجویان ارائه میکند Brunel University London

 کارشناسی ارشد امور مالی و بانکداری -
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -
 کارشناسی ارشد امور مالی و حسابداری -
  کارشناسی ارشد امور مالی و سرمایه گذاری -

 دانشجویان با تحصیل در دوره های مالی ،حسابداری،بانکداری و بازرگانی دانشگاه برونل میتوانند بعد از اتمام دوره تحصیلشان در موسسات مالی و بانک و سازمان های بین المللی مشغول بکار شوند

،اگر قصد تحصیل در رشته امور مالی و حسابداری در دانشگاه برونل را دارید

ترتیب مشاوره رایگان 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool