queens-anniversary-prize برنده جایزه Warwick, Bradford and Edinburgh Napier دانشگاه های

اخبار دانشگاه های انگلستان

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های انگلستان و

queens-anniversary-prize برنده جایزه Warwick, Bradford and Edinburgh Napier دانشگاه های

15 March 2016

 

 شده اند  queens-anniversary-prize دانشگاه های زیر برنده جایزه 

 University of Warwick

University of Bradford

Edinburgh Napier university

.سالگرد جوایز ملکه که اهدای جوایز برای دانشگاه هایی که از نظر سطح آموزش ونوآوری در سطح بالایی هستند میباشد

.جوایز توسط شاهزاده ویلز اهدا میشود

.برت فورد برنده جایزه در مقاله زوال عقل 

.وارویک برنده در تحقیقات ۵۰ ساله در ریاضات  

.ادینبرگ برنده در مهندسی چوب

،کسب اطلاعات بیشتر در مورد دانشگاه های بالا

 SI-UK ترتیب مشاوره رایگان با 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Liverpool