در مقطع کارشناسی Norwich بورس های تحصیلی دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

در مقطع کارشناسی Norwich بورس های تحصیلی دانشگاه

3 March 2017

 

 بورس های تحصیلی برای دانشجویان ارائه میکند Norwich University of the Arts

دانشجویان میتوانند برای بورس های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد برای سال ۲۰۱۷ اقدام کنند

:بورس های تحصیلی به ۲ صورت میباشند

بورس های تحصیلی بین المللی ۳۰۰۰ پوندی -
 بورس های تحصیلی بین المللی ۱۰۰۰ پوندی -

بورس های تحصیلی شامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میشوند و برای دریافت بورس تحصیلی از سوی دانشگاه نورویچ باید فرم بورس تحصیلی برای دانشگاه نورویچ را تا تاریخ ۲۶ مه ۲۰۱۷ تکمیل کرده و برای دانشگاه ارسال کنید

بورس تحصیلی بر اساس میزان شایستگی دانشجو در مصاحبه حضوری و مدارک تحصیلی آنها دارد

 نود و پنج درصد از فارغ التحصیلان دانشگاه نورویچ در ظرف ۶ ماه  میتوانند در رشته مربوطه خود مشغول بکار شوند

، Norwich درخواست پذیرش تحصیلی برای دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool