دانشگاه های بین المللی سال ۲۰۱۷ بر طبق آموزش عالی تایمز

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

دانشگاه های بین المللی سال ۲۰۱۷ بر طبق آموزش عالی تایمز

6 February 2017

بر طبق آخرین آمار آموزش عالی تایمز دانشگاه امپریال پنجمین دانشگاه برتر بریتانیا میباشد

.در کل ۱۳ دانشگاه برتر بریتانیا در لیست ۱۵۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارند

:دانشگاه های برتر بریتانیا عبارتند از

( دانشگاه آکسفورد (ششمین دانشگاه برتر بریتانیا -

(دانشگاه کمبریج (هشتمین دانشگاه برتر بریتانیا -

  (هشتمین دانشگاه برتر بریتانیا) UCL دانشگاه -

(دهمین دانشگاه برتر بریتانیا) LSE دانشگاه -

،اگر قصد تحصیل در بریتانیا را دارید

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool