برای دانشجویان در انگلستان Uber با SI-UK همکاری موسسه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

برای دانشجویان در انگلستان Uber با SI-UK همکاری موسسه

27 July 2016

 

 برای دانشجویان در انگلستان تا سقف ۱۵ پوند Uber با SI-UK همکاری موسسه 

 iTunes / Androidدر Uberمرحله اول : ثبت نام در نرم افزارآنلاین 

  STUDYINUK مرحله دوم: وارد کردن کد بارگذاری

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool