QS از سوی Leeds Beckett امتیاز ۴ ستاره ای برای دانشگاه

9 May 2017

آژانس تعیین معیار آموزش عالی بین المللی امتیاز ۴ ستاره ای برای دانشگاه لیدز بکت اعطا کرد

در سال گذشته دانشگاه لیدز بکت شصت و چهارمین دانشگاه برتر انگلستان شناخته شد

دانشگاه لیدز بکت برنده دریافت جایزه از۴ ستاره و ۵ ستاره در راهنمای آموزش عالی شده است و این ستاره بر حسب اشتغال ، محیط یادگیری و اموزش بین المللی شده است

: میگوید Peter Slee پروفسور 

افتخار بزرگی است که با ایجاد محیط آموزشی مناسب منجر به موفقیت دانشجویان شده ایم و برای همین منظور شاهد مراجعه کنندگان بیشتری برای دانشگاه لیدز کیت هستیم 

، را دارید  Leeds Beckett  اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود را همین اکنون 

 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham