seventy seventy

پذیرش آزمون پزشکی انگلستان 

آزمون استعداد بالینی انگلستان

آزمون استعداد بالینی انگلستان ( UKCAT ) بخشی از روند انتخاب برخی از مدارس پزشکی و دندان پزشکی بریتانیا است. این آزمون آنلاین میباشد و برای تست توانایی های شناختی ، نگرش ، تفکر انتقادی، و استدلال منطقی است.و شامل چهار آزمون استدلال و آزمون قضاوت موقعیتی است

- استدلال کلامی : توانایی ارزیابی منطقی در مورد اطلاعات نوشته شده و رسیدن به یک نتیجه منطقی : در۲۱  دقیقه ، با ۱۱ معابر به خواندن و۴۴  جواب سوال

- استدلال کمی : توانایی ارزیابی برای حل مشکلات عددی: در۲۴ دقیقه ، ۹ جدول و نمودار و ۳۶ سوال 

- چکیده استدلال : توانایی ارزیابی برای پی بردن به روابط از اطلاعات همگرا و تفکر واگرا : ۱۳ دقیقه و ۵۵ سوال 

- تجزیه و تحلیل تصمیم گیری: ارزیابی توانایی برای مقابله با اشکال مختلف از اطلاعات برای پی بردن به روابط، قضاوت آگاهانه، و تصمیم گیری در پاسخ مناسب : ۳۲ دقیقه، ۱ سناریو پر از اطلاعات و ۲۸ سوال (ارائه ماشین حساب پایه)

- قضاوت موقعیتی : اقدامات پاسخ های خود در شرایط و درک خود از اخلاق پزشکی : ۲۷ دقیقه و ۶۷ سوال در ۲۰ سناریو 

این آزمون در مرکز آزمون های محلی شما انجام میشود . در زیر میتوانید نمونه سوال های این آزمون را ببینید 

 

Biomedical Admissions Test (BMAT)

(BMAT) تست پذیرش پزشکی

پذیرش تست پزشکی یک آزمون ورودی برای دانش آموزانی که مایل به درخواست در رشته پزشکی، دامپزشکی ، دندانپزشکی و علوم پزشکی در انگلستان هستند،میباشد . این آزمون به مدت دو ساعت طول می کشد و به سه بخش تقسیم میشود:

 استعداد و مهارت های : تست حل مسئله، درک استدلال ، تجزیه و تحلیل داده ها و مهارت های استنتاج

دانش و برنامه های کاربردی علمی : تست توانایی اعمال دانش علمی به طور معمول در مدرسه علوم و ریاضیات تحت پوشش در سن ۱۶ سالگی زمانی می توانم BMAT را انجام دهم؟

نوشتن: توانایی انتخاب، توسعه و سازماندهی ایده ها، و ارتباط آنها در نوشتن، به صورت مختصر و موثر

برای سال  ۲۰۱۸ اول سپتامبر و ۳۱ اکتبر میباشد BMAT  تاریخ آزمون 

BMAT Universities

تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان 

برای یادگیری بیشتر در مورد آزمون پذیرش رشته های پزشکی در انگلستان ، ترتیب مشاوره رایگان خود از امروز

پشتیبانی ما برای پذیرش تحصیلی شما از یکی از دانشکده پزشکی انگلستان با خدمات پزشکی  

تحصیل در انگلستان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen