seventy seventy

مرکز آمادگی دوره های آیلتس

 درباره آیلتس

سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی ،آزمونی برای ارزیابی مهارت چهارگانه زبان انگلیسی میباشد

تست آیلتس شامل ۴ بخش میباشد:

 • نوشتاری
 • شنیداری
 • خوانداری
 • گفتاری

از زمان معرفی آزمون زبان انگلیسی در سال ۱۹۸۹، آزمون آیلتس تبدیل به یکی از برترین آزمون های ارزیابی زبان انگلیسی تبدیل شده است و این آزمون در بیش از ۸۰۰۰ دانشگاه و بخش های مهاجرتی برگزار میشود

آزمون های آیلتس:

 • آیلتس علمی : بر آیلتس آکادمی تمرکز دارد و برای دانشجویانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند میباشد .
 • آیلتس عمومی: تمرکز بر روی مکالمه زبان انگلیسی ، مهاجرت ،اشتغال ، آموزش و برنامه های حرفه ای دارد.

مدت اعتبارمدرک آیلتس به دو سال میباشد.

 :مقیاس های آیلتس

 

نمره

مهارت

نمای کلی مهارت

باند ۹  کاربر متخصص  چنین کاربری بطور کامل تسلط عملیاتی به زبان دارد:مناسب، دقیق، صحیح با درک کامل زبان
باند ۸  کاربران بسیار خوب چنین کاربری بطور کامل تسلط عملیاتی به زبان دارد با گهگاهی اشتباه بی قاعده و نا مناسب. در وضعیت نا آشنا ممکن است درک اشتباه رخ دهد. بحث های کامل را بخوبی اداره می کند.
باند ۷ کاربران خوب این کاربر تسلط عملیاتی به زبان دارد، اگرچه در برخی موقعیت ها با اشتباهات و عدم درک درست همراه است. بطور کلی پیچیدگی زبان را بخوبی اداره می کند و استدلال مفصل را درک می نماید.
باند۶ کاربران شایسته این کاربر بطور کلی علیرغم برخی اشتباهات و عدم درک مناسب، تسلط موثر به زبان دارد . بطور متوسط قادر است زبان پیجیده را استفاده و درک نماید،  به خصوص در وضعیت های مشابه.
باند ۵ کاربران متوسط این کاربرتسلط جز جز به زبان دارد، در اکثر موقعیت ها ازپس معنی کلی بر می آید، اگرچه محتمل است که اشتباهات زیادی را بنماید. می بایست قادر باشد تا ارتباطات پایه ای و اساسی در رشته مربوطه اداره نماید.
باند ۴ کاربر محدود در مورد این کاربر، شایستگی اساسی به موقعیت های مشابه محدود است. ضمنا در فهمیدن و بیان نمودن مشکل مکرر دارد. قادر نیست از زبان پیچیده استفاده نماید
باند۳ کاربران بسیار محدود  در موقعیت های خیلی آشنا فقط معانی کلی را می رساند و درک می کند. به طور مکرر در ارتباطات وقفه رخ می دهد
باند ۲ کاربران متناوب برای این کاربر برقراری هیچ ارتباط واقعی ممکن نیست بجز اساسی ترین اطلاعات با استفاده از کلمات مجزا و منفرد یا فرمول هایی کوتاه در موقعیت های آشنا و برای برطرف نمودن نیازهای فوری. در فهمیدن صحبت و نگارش انگلیسی مشکل زیادی دارد.
باند ۱ غیر کاربر  بطور اساسی هیچ توانایی در استفاده از زبان بجز چند کلمه مجزا و منفرد ندارد.
باند ۱ کاربران  صفر  مبادرت به آزمون ننموده است: هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نداده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره های آیلتس همین امروز تماس بگیرید

تحصیل در انگلستان

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen