seventy seventy

در مقطع دکترا Lincoln تحصیل دردانشگاه

13 February 2017

سرمایه گذاری نیم ملیون پوندی برای دانشجویان دکترا انجام میدهد University of Lincoln

:در مقطع دکترا عبارتند از Lincoln رشته های موجود در دانشگاه

کشاورزی -

صنایع غذایی -

بازرگانی بین المللی -

بازرگانی -

اقتصاد -

دانشگاه بودجه لازم برای دانشجویان در زمینه تحقیقات در پروژه های خاص را نیز فراهم میکند

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه لینکلن  جزء تحقیقات برتر بریتانیا بشمار می رود

: را دارید Lincolnاگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان خود همین امروز

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen