seventy seventy

مدرن ترین دانشگاه انگلستان UWL دانشگاه

25 August 2017

. مدرترین دانشگاه انگلستان شناخته شد University of West London

.میزان درصد رضایت دانشجویان از این دانشگاه بیش از ۸۵٪ میباشد

:میگوید  UWL در مورد دانشگاه Peter John پروفسور 

من خوشحالم که طی نظرسنجی ملی دانشجویان، دانشگاه ما بالاترین میزان رضایت دانشجویان را در بریتانیا دارد و یکی از مدرن ترین مرکز آموزشی در انگلستان میباشد

 : بر اساس رتبه بندی بین المللی عبارتند از UWL بازدهی برتر دانشگاه   

 دوازهمین دانشگاه  برتر در لندن در زمینه آموزش -
 سومین دانشگاه در لندن در زمینه فرصت های آموزشی -
 هشتمین دانشگاه در لندن در زمینه ارزیابی و بازخورد -
 دوازدهمین دانشگاه در لندن در زمینه پشتیبانی علمی -
 سومین دانشگاه در لندن در زمینه آموزش -
 سیزدهیمن دانشگاه در لندن در زمینه منابع یادگیری -
 برترین دانشگاه مدرن لندن در زمینه مدیریت و سازماندهی -
 Student Voice برترین دانشگاه برای -
 برترین دانشگاه برای اتحادیه دانشجویی در انگلستان -

 

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen