seventy seventy

دانشگاه لیدز در لیست دانشگاه های برتر بریتانیا در سال ۲۰۱۷

3 October 2016

   در لیست دانشگاه های برتر بریتانیا قرار گرفت University of Leeds

دانشگاه لیدز از نظر رضایت دانشجویان در رتبه ۱۳ را در لیست آموزش عالی تایمز را دارد

:معاون دانشگاه لیدز میگوید Allan Langlands

دانشگاه لیدز از جمله دانشگاه هایی است که دانشجویان بعد از اتمام دوره تحصیلشان از تجربه بالایی میشوند و تمتمی لیگ های سالانه تصویر کلی از دانشگاه است ولی در واقع این موفقیت را مدیون دانشجویان و کارکنان سخت کوش هستیم

،را دارید Leeds اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

 انجام دهید SI-UK میتوانید همین امروز مشاوره رایگان خود را در دفاتر 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen