seventy seventy

محدودیت های سفر در بریتانیا برای دانشجویان بین المللی برداشته شد

1 March 2022

تمام اقدامات آزمایش COVID-19 برای مسافران واجد شرایط کاملاً واکسینه شده که به بریتانیا می‌رسند اکنون توسط دولت بریتانیا حذف شده است.

تغییراتی که از ساعت 4 صبح روز 11 فوریه اعمال شد، به این معنی است که:

تمام آزمایش‌ها برای افرادی که کاملاً واکسینه شده‌اند حذف می‌شوند
مسافران زیر 18 سال به عنوان واکسینه کامل در نظر گرفته می شوند

همه مسافران هنوز باید یک فرم یاب مسافر را قبل از رسیدن تکمیل کنند، در حالی که مسافرانی که واکسینه نشده اند باید یک آزمایش PCR قبل از حرکت و آزمایش دیگری را در روز دوم انجام دهند.

با پایان یافتن محدودیت‌های کرونا در بریتانیا، اکنون زمان آن است که درخواست دانشگاه 2022 انگلستان خود را با ترتیب دادن مشاوره رایگان با SI-UK London امروز آغاز کنید.

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen