seventy seventy

دوره های تحصیلی جدید دانشگاه Queen Mary

13 March 2019

 

دو دوره تحصیلی جدید برای رشته حسابداری و بازرگانی بین المل برای سپتامبر ۲۰۱۹ برای دانشجویان ارائه میدهد Queen Mary, University of London 

دوره های تحصیلی  جدید دانشگاه در کالج مدیریت این دانشگاه ارائه داده میشوند و  همچنین این دوره ها برای مقطع پایه نیز قابل دسترس میباشند

Queen Mary's courses 

 

حسابداری و مالی "شما را قادر می سازد تا درک مفصلی از نظریه و عمل هر دو رشته بدست آورید. ماژول های حسابداری اصلی به شما درک درستی از روش های حسابداری و تکنیک های مدیریت مالی ارائه شده برای ارزیابی و بهبود عملکرد مالی ارائه می کند ." مدرک کارشناسی بین المللی کسب و کار "یک دوره چهار ساله در کسب و کار بین المللی با یک سال پایه ،دانشجویان را در مسیر صاف برای یادگیری دانشجوی بین المللی و اتحادیه اروپا ارائه داده و فرصت   آموزش پایه و مهارت زبان انگلیسی شما را در طی چهار سال تحصیلی فراهم میسازد 

را دارند میتوانند مشاوره رایگان خود را در یکی از دفاتر ما در لندن و یا منچستر انجام دهند Queen Mary  دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه 

Russell Group University

:دانشگاه های ویژه این بخش

 • QA Business School

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen