seventy seventy

برای دانشجویان بین المللی Tier 4 visa pilot scheme معرفی ویزا

3 August 2016

انگلستان طرح جدید ویزای دانشجویی برای دانشجویان بین المللی ارائه میکند که طبق آن دانشجویان میتوانند با ارائه مدارک مورد نیاز، اقامت خود را به مدت ۶ ماه اضافی تمدید کنند

این طرح در ژوئن ۲۰۱۶ اجرا میشود

:دانشجویان دانشگاه های زیر میتوانند اقامت خود را تا۱۳ ماه و یا کمتر تمدید کنند

Imperial College London

University of Oxford

University of Cambridge

University of Bath

 دانشجویان برای درخواست این طرح برای سال  ۲۰۱۷ میتوانند در داخل انگلستان اقدام کنند

: میگوید Professor Alice Gast پروفسور

این فرصتی است برای دانشجویان بین المللی که بتوانند توسط این طرح  در آینده در شغل مربوطه در انگلستان  مشغول بکار شوند

برای کسب اطلاعات بیشتر و درخواست خود،ترتیب مشاوره رایگان خود

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen