seventy seventy

دانشگاه لیدز نامزد یکی از دانشگاههای برتر در رشته بازرگانی

12 October 2016

در سال ۲۰۱۶دانشگاه لیدز در آموزش عالی تایمز نامزد دانشگاه برتر بازرگانی در انگلستان شد

همچنین دانشگاه لیدز درسال ۲۰۱۷ نیز در لیست آموزش عالی تایمز و آموزش ساندی جزء دانشگاه های برتر انگلستان قرار دارد

 در لیست دانشگاه برتر در رشته مدیریت مالی و حسابداری قرار دارد undergraduate level دانشگاه لیدز در 

   از جمله دانشگاه های برتر در رشته حسابداری و مالی میباشد postgraduate level همچنین این دانشگاه در 

دانشگاه لیدز بر طبق رتبه بندی دانشگاه ها،دومین دانشگاه برتر در جهان و اولین دانشگاه برتر برتیانیا در رشته بازرگانی میباشد

 نیز به این دانشگاه تعلق دارد "University of the Year" جایزه

 ،را دارید Leeds اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان  خود همین امروز

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen